måndag 6 maj 2013

Lite Everest fakta.. (35)


Hejsan, här kommer lite "Everest-fakta"- 60 år på Everest:

Den 29:e maj 1953 nådde Sir Edmund Hillary och Tenzing Norgay toppen.
Sedan dess har totalt 3 800 personer inkl. Sherpas varit uppe totalt ca: 6 000 gånger.
Om man exkluderar Sherpas är det under 2 000 pers. som nått toppen av totalt ca 16 000 som försökt. Under dessa 60 år är det faktiskt ”endast” under 200 pers. som dött på berget.

Värt att notera är att mitt förra berg, Manaslu var det under 1 000 personer som nått toppen och 70 som dött. Vilket borde betyda att detta kommer att vara mycket mer säkert. :-)

Svenskar:
Det är 20 svenskar som nått toppen och 19 som kommit ner med livet i behåll.
3 st. är kvinnor (varav 2 födda i Czechoslovakia). Snittåldern är runt 30 år och den älste svensk var ca: 45-46 år när han besteg Everest.

I år är det (var jag vet) 2 pers. som ska försöka sig på Everest, jag (49 år) från sydsidan och Jerry Gladh (56 år)från Nordsidan. Når någon av oss toppen så blir det svenskt åldersrekord. 

1 kommentar: